Kategorie

Dostawa
Paczki nadajemy codziennie
kurierem DPD. Bez względu
na liczbę zamówionego obuwia-
koszt przesyłki jest stały.


13 zł- przedpłata przelewem
17 zł- paczka pobraniowa

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie „LMG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Grudziadzu ul. Waryńskiego 32/36 (dalej: ADO).

 2. Pana/Pani uzyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej realizacji będą przetwarzane w następujących celach:

  1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy:

   • Zawarcie i wykonywanie łączącej nas umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,

   • Wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy,

   • Kontaktowania się z Panem/Panią, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail, poczty tradycyjnej.

  2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny:

   • Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych – przez czas niezbędny do realizacji tego obowiązku (np.: przepisy podatkowe).

  3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes ADO:

   • Do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń – przez okres do przedawnienia roszczeń, lub przez okres prowadzenia postępowania przez właściwe organy lub sądy w przypadku dochodzenia roszczeń, czyli okres 2 lat,

   • Na potrzeby wewnętrzne tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez okres obowiązywania umowy,

   • Na potrzeby prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej – wieczyście,

   • Na potrzeby marketingu produktów i usług ADO.

  4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą – do czasu wycofania zgody (Pana/Pani dane będą przetwarzane dla tego celu jedynie po zaznaczeniu odpowiedniej zgody, co jest dobrowolne, ale konieczne do utworzenia konta):

   • W celu utworzenia konta Klienta – do momentu wycofania zgody.

 3. W przypadku dokonywania opłat za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczej wejdziemy w posiadanie Pana/Pani danych w postaci numeru rachunku bankowego (konta), który przetwarzać będziemy w celach związanych z wykonaniem umowy, lub dla prawnie uzasadnionych interesów ADO.

 4. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:

  1. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,

  2. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  3. Sprzeciw wobec przetwarzania,

  4. Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.

 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ale brak zgody lub jej wycofanie uniemożliwi nam zapisanie Pana/Pani do programu stałego klienta.

 6. Ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w każdym czasie.

 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądom, komornikom w zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa, a także podmiotom, z którymi ADO współpracuje w zakresie ochrony danych osobowych, usług informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe.

 9. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.

 10. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

 11. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod_lmg@vbw.biz lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”.

 

 

Zgoda:

Po zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu utworzenia konta Klienta.

 

Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą telefonu oraz poczty e-mail.